1 ketvirtis

Balansas

Pelno(nuostolio) ataskaita

NuosavasKapitalas

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

2 ketvirtis

Balansas

Pelno(nuostolio) ataskaita

NuosavasKapitalas

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

3 ketvirtis

Balansas

Pelno(nuostolio) ataskaita

NuosavasKapitalas

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

4 ketvirtis

Balansas

Pelno(nuostolio) ataskaita

NuosavasKapitalas

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

 

Metine


Balansas

Pinigų srautai

Pelno(nuostolio) ataskaita

NuosavasKapitalas

Veiklos ataskaita

Aiškinamasis raštas