2014 metų ataskaita

Metinis(audituotas) balansas

Pelno(nuostolių ataskaita)

Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada

4 ketvirtis

Balansas

Pelno(nuostolio) ataskaita

Nuosavas kapitalas

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

3 ketvirtis

Balansas

Pelno(nuostolio) ataskaita

Nuosavas kapitalas

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

2 ketvirtis

Balansas

Nuosavo kapitalo pokytis

Pelnuo(nuostolio) ataskaita

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita

1 ketvirtis

Balansas

Pelno(nuostolio) ataskaita

NuosavasKapitalas

Aiškinamasis raštas

Veiklos ataskaita