2016 metų darbo užmokestis

Bendras darbo užmokesčio fondas 534,6 tūkst.eurų.

Vidutinis darbuotojų skaičius 55 darbuotojai.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 893 eurai.

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil.
Nr
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, eurai
1 Miškų urėdas 1 2337
2 Miškų urėdo pavaduotojas 0 0
3 Padalinio vadovas 9 1026
4 Padalinio vadovo pavaduotojas 7 812
5 Vyriausias specialistas 3 1688
6 Specialistas 21 838
7 Darbininkas 15 579

 

2015 metų darbo užmokestis

Bendras darbo užmokesčio fondas 538,5 tūkst.eurų.

Vidutinis darbuotojų skaičius 56darbuotojai.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 880 eurų.

Darbuotojūų skaičius ir darbo užmokestis

Eil.
Nr
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį, eurai
1 Miškų urėdas 1 1976
2 Miškų urėdo pavaduotojas 0 0
3 Padalinio vadovas 9 1069
4 Padalinio vadovo pavaduotojas 7 811
5 Vyriausias specialistas 3 1627
6 Specialistas 21 815
7 Darbininkas 15 544