Paslaugos privačių miškų savininkams

 

Sėjinukai Sodinukai
Medžių rūšis Amžius, m. Kiekis, tūkst.vnt. Medžių rūšis Amžius, m. Kiekis, tūkst.vnt.
           
           
           
Iš viso: *** 0 Iš viso: *** 0

Privačių miškų ir žemių savininkams teikiamos paslaugos ir jų įkainiai

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vnt.

Įkainis Lt už vnt. be PVM

Įkainis Lt už vnt. su PVM

1.

Miško želdinimo ir žėlimo projekto parengimas,

ha

86,00

104,06

 

bet nemažiau kaip 120 Lt už vieno projekto parengimą

proj.

120,00

145,20

2.

Dirvos ruošimas sekančių metų sodinimui

400,00

484,00

3.

Priešgaisrinės juostos 4 m. pločio įrengimas arba atnaujinimas

km.

120,00

145,20

4.

Traktoriaus nuvykimas į darbo vietą ir grįžimas

km.

8,00

9,70

5.

1-2 m. spygliuočių sodinimas į paruoštą dirvą

t. vnt.

99,00

119,80

6.

Vyresnių nei 2 m. spygliuočių ir visų lapuočių sodmenų sodinimas į paruoštą dirvą

158,00

191,20

7.

Miško želdinių papildymas

212,00

256,50

8.

Miško želdinių ir žėlinių priežiūra (auklėjimas)

ha

538,00

651,00

9.

Medelių aptepimas repelentais (už darbą)

t. vnt.

58,70

71,03

10.

Apsauginių juostų medelių apsaugai pastatymas arba pataisymas, kai kuoliukų daryti nereikia

453,00

548,10

11.

Jaunuolynų ugdymas

ha

698,00

844,60

12.

Biržių atrėžimas ir dokumentacijos paruošimas leidimo kirsti mišką gavimui

val.

40,00

48,40

13.

Miškų urėdijos transportu nuvykimas- parvykimas į savininko nurodytą objektą (kelionės išlaidos)

km.

2,00

2,40

 

Miško sodmenų kainų sąrašas

 

 

 

Eil. Nr.

Medžio rūšis

Sodmenų amžius

Kaina be PVM, kai parduodama iki 200 vnt, Lt/ vnt

Kaina be PVM, kai parduodama nuo 200 vnt, Lt/1000 vnt

1

Pušis paprastoji

2

0,3

260,00

2

Pušis paprastoji

1(2)+1(2)

0,5

400,00

3

Eglė paprastoji

visų amžiaus grupių

0,6

600,00

4

Eglė paprastoji (nestandartiniai sodmenys)**

2(3)+2(3)

0,4

370,00

5

Juodalksnis

1+0

0,4

350,00

6

Juodalksnis

2;1+1

0,6

500,00

7

Beržas karpotasis

2(3)+0

0,4

350,00

8

Beržas karpotasis

1(2)+1

0,5

450,00

9

Liepa mažalapė

1+1

0,6

500,00

10 Klevas paprastasis visų amžiaus grupių 1,0 850,00
         

 

Pastabos:

* - rudens metu sodmenų amžius nustatomas įvertinus faktiškai praėjusį vegetacijos sezoną;

** - tik nestandartiniai sodinukai, sąskaitoje įrašant pastabą: „ne miškų ūkio, kitoms reikmėms“, vienam fiziniam ir (arba) juridiniam asmeniui parduodant ne daugiau kaip 500 vnt. kokybės reikalavimų neatitinkančių sodmenų per metus.

Dėl sodmenų kreiptis:

Medelyno viršininkas Stasys Vainoras tel. 8 687 95430, Braznavos k. Šiaulių r. sav.

 

Į viršų