Sėjinukai Sodinukai
Medžių rūšis Amžius, m. Kiekis, tūkst.vnt. Medžių rūšis Amžius, m. Kiekis, tūkst.vnt.
           
           
           
Iš viso: *** 0 Iš viso: *** 0