Rugsėjo 16 dieną Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga ir LPKTS Šiaulių ir Kuršėnų filialai  organizavo renginį-žygį „Prisikėlimo apygardos partizanų takais“.  Prasidėjęs Šiauliuose, šventomis mišiomis Švento Jurgio bažnyčioje, žygis nusitęsė į Ginkūnus-  Kiauklius, Mikutaičius iki Agailių miško koplytėlės Gedinčių girininkijos Agailių miške.  

     Į žygį susirinko didžiulis būrys žmonių ne tik iš Šiaulių krašto, bet ir kitų rajonų.

     Žygio dalyvius sveikino Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė „Praeitis, tremtis, išgyvenimai ir didelis džiaugsmas, kad šiandien, laisvoje Lietuvoje, galime susirinkti, keliauti partizanų takais, nebijodami šalia grūmojančių karinių pratybų. Mes turime draugų, kurie mus saugo. Mums netrūksta draugų, kurie mus saugo. Mums netrūksta pasiryžimo sutelktai, atsakingai dirbti Lietuvai. Šito labiausiai ir reikia, šito ir linkiu“, - sakė Rima Baškienė.

     Už nuoširdų darbą statant kryžių Skobiškių  kautynėse ( Skobiškių miške ) žuvusiems  partizanams   atminti, trečiojo laipsnio žymeniu „ Už nuopelnus Lietuvai“ Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga apdovanojo VĮ Kuršėnų miškų urėdijos Gedinčių girininkijos girininką Zigmantą Savicką.