Apvaliosios medienos mažmeninės kainos nuo 2017 m. liepos 1 d.

 

I. Pjautinieji rąstai:

 

Eil.

Sortimento pavadinimas

Stambumo

Kaina pagal kokybėsklases, eur

Nr.

 

grupė

B

C

D

1

Pušų pjautinieji rąstai

 

st.

72,00

61,50

59,00

 

vid.

71,00

61,00

59,00

2

Eglių pjautinieji rąstai

 

st.

75,50

74,50

64,00

 

vid.

73,00

71,00

64,00

3

Beržų pjautinieji rąstai

 

st.

87,00

81,00

75,50

vid.

85,50

77,50

73,50

4

Drebulių pjautinieji

st.

50,00

50,00

44,00

vid.

50,00

50,00

44,00

5

Juodalksnių pjautinieji rąstai

st.

65,50

64,50

53,50

 

vid.

65,50

63,00

53,50

6

Ąžuolų pjautinieji rąstai

st.

250,00

200,00

180,00

vid.

200,00

170,00

120,00

7

Uosių pjautinieji rąstai

st.

190,00

172,00

150,00

vid.

185,00

168,00

140,00

 

 

II. Pjautinieji rąstai smulkūs:

 

1. Pušų (4,8m / 2,4-3,0m)

68,00 / 47,50

2. Eglių (4,8m  / 3m /  2,4 m)

74,50  / 54,00 / 50,00

3. Spygliuočių (sausi)- (4,8-6,0m / 2,4-3,0m)

55,00 / 46,50

4. Minkštųjų lapuočių (2,4-3,0)

40,00

5. Beržo (2,4-3,0)

45,00

6. Kietųjų lapuočių (ąžuolas,uosis):

100,00

 

 

III. Popierrąščiai:

 

1. Pušiniai

26,75

2. Egliniai

26,75

3. Beržiniai

28,00

4. Drebuliniai

23,75

 

 

IV. Kiti sortimentai:

 

1. Malkos kurui:

 

I kaitrumo (uosinės)

42,75

I kaitrumo (beržinės)

22,75

II kaitrumo (pušinės, juodalksninės)

23,75

III kaitrumo (kitų medžių rūšių)

21,25

2. Kirtimo atliekos miške (nuopjovos)

8,50

3.Žabai, trako medžių ir krūmų stiebai iki 6 cm

6,50

 

 

Pastabos:

1. Visos kainos kainininke nurodytos be PVM;

2. Keičiantis situacijai vidaus rinkoje, kainos gali būti keičiamos;

3. Apvaliosios medienos ir kirtimo atliekų prekybą vykdo girininkijos;

4. Už apvaliąją medieną ir kirtimo atliekas atsiskaitoma išankstiniu mokėjimu į VĮ Kuršėnų miškų urėdijos, įm. kodas 175651638, atsiskaitomąją sąskaitą LT85 4010 0442 0008 0131, AB DNB bankas, b/k 40100.

 

Mediena turi atitiktiLST L ENV 1927 – 2:2001; LST L ENV 1927 – 1:2001;LST 1778; LST EN 1316-1;LST EN 1316- 3:2001; LST 1609: 2001 ; LST 1609: 2001; TS 2006102 – 1- 93; TS 2006102-2-93; ĮST 9325773-4-2001; ĮST 9325773-6-2001reikalavimus.