VĮ Kuršėnų miškų urėdijos informacija apie medienos ruošos įkainius
       
Eilės Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. Vidutinis įkainis Lt/m³
       
1. Medienos ruoša pagrindinio naudojimo kirtimo biržėse Lt/m³ 19,2
2. Medienos ruoša tarpinio naudojimo kirtimo biržėse Lt/m³ 22,3
3. Medienos ištraukimas Lt/m³ 17,7
  Iš viso: Lt/m³ 37,7*
4. Miško kirtimo atliekų ruoša Lt/m³ 28,5
       
*- ruošos pagrindinio ir tarpinio naudojimo svertinio įkainio bei ištraukimo įkainio suma