Visi želdinių ir žėlinių priežiūros bei apsaugos darbai atliekami rangos būdu, didesnė dalis antroje vasaros pusėje. 2015 m. atlikta 327,4 ha miško želdinių priežiūros darbų pašalinant stelbiančią augmeniją mechaniniu būdu.

Miško želdinių ir žėlinių atsodinimas vykdomas, kai pirmaisiais augimo metais jų tankumas yra mažesnis nei 85 %, o trečiaisiais metais mažesnis nei 80 % Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose numatyto, arba medeliai neprigyja ir neželia savaime grupėmis. 2015 m. atlikta 92,6 ha miško želdinių ir žėlinių atsodinimo darbų.

Pagrindiniai želdinių apsaugos darbai – medelių apsauga nuo žvėrių daromos žalos. Eglių ir pušų viršūnės tepamos repelentu Cervacol Extra, o ąžuoliukų ir kitų kietųjų lapuočių dalis apsaugoma individualiomis apsaugos juostomis, jas pritvirtinant bambukiniais kuoliukais, jei reikia kartu pagenint šakas, o dalis aptepami repelentais. 2015metais atlikta 190 ha želdinių apsaugos nuo žvėrių darbų, iš jų 1,1 ha aptveriant ąžuolo želdinius tvoromis, 24 ha apsaugant individualiomis apsaugos priemonėmis.

2016 metais planuojama atlikti 420 ha miško želdinių ir žėlinių priežiūros darbų (iš jų 336,0 ha pašalinant stelbiančią augmeniją mechaniniu būdu) bei 220 ha želdinių apsaugoti nuo žvėrių daromos žalos.