Monitoringas

 

 

 

 

 

Židiniai 2016 m.
Data Urėdija Girininkija/medelynas Pažeidimo priežastis Užregistruoti pažeidimai Atliktos priemones  Pažeidimai. liekantys sekančiam apskaitos periodui, ha
Plotas, ha Pažeistų medžių kiekis Medžių pažeidimo laipsnis, proc. plotas, ha kiekis, m3, medelynuose – tūkst.vnt.
proc. m3, medelynuose – tūkst.vnt.
2016 m.  Kuršėnų miškų urėdija  Miškas Žievėgraužis tipografas 1,2 55 36   1 23  
2016 m.  Kuršėnų miškų urėdija  Miškas Žievėgraužis graveris 1 10 20   1 20  
2016 m.  Kuršėnų miškų urėdija  Miškas Pušiniai straubliukai 3,1 21          
2016 m.  Kuršėnų miškų urėdija  Miškas Drebulinė pintis 4,9 78     4,9 300 0
2016 m.  Kuršėnų miškų urėdija  Miškas Nulaupyta žievė 11,9 24          
2016 m.  Kuršėnų miškų urėdija  Miškas Nukandžioti ūgliai 4,7 32          
2016 m.  Kuršėnų miškų urėdija  Miškas Uosių džiūvimas 33,2 34   100 33,2 688,4 0
      Viso: 60 35 56 55 40,1 1031,4  

 

 

2016 metų miško želdinių ir žėlinių  stebėjimo (monitoringo) duomenys
Girininkija Miško želdinių I-ųjų metų apskaita Miško želdinių III-ųjų metų apskaita Miško žėlinių apskaita III-iaisiais metais po kirtimo Miško želdinių ir žėlinių vertinimas. Plotas, ha
Plotas, ha prigijimo % Plotas, ha išlikimo % Plotas, ha Iš jo reikalinga želdinti Įvertinimas "geri" Įvertinimas "patenkinami" Žuvę Viso
Gedinčių 12 94 12,4 94,1 22 0 32 0 0 32
Gulbinų 34,9 95 30,6 89,3 8,8 0 50,9 22 0 72,9
Ilgšilio 28,8 90,4 23,4 90,4 9 0 13,7 51,2 0 64,9
Paežerių 16,8 92,7 22 94,7 7,5 0 39,4 4,9 0 44,3
Pažiužmėlių 37,4 94 42,4 94 8,7 0 72,1 7,5 0 79,6
Šaukėnų 43,7 89 26,4 97 14,9 0 21,6 10,2 0 31,8
Tryškių 7 94,8 15,8 90,7 10,9 0 10,6 6,8   17,4
Iš viso: 180,6 92,3 173 92,9 81,8 0 240,3 102,6 0 342,9

 

 

 

 

2011 metų miško želdinių stebėjimo (monitoringo) duomenys
Girininkija Miško želdinių I-ųjų metų apskaita Miško žėlinių apskaita III-iaisiais metais po kirtimo Miško želdinių ir žėlinių vertinimas
Plotas, ha prigijimo % Plotas, ha Iš jo reikalinga želdinti Įvertinimas "geri" Įvertinimas "patenkinami" Žuvę Plotas, ha
Gedinčių 4.6 87.2 18.1 0 33.7 0 0 33.7
Gulbinų 40.9 85.7 18.3 0 40.6 16 0 56.6
Ilgšilio 24.8 88.2 31.3 0 44.7 34.9 0 79.6
Paežerių 16.4 89.9 5.7 0 27.5 9.8 0 37.3
Pažiužmėlių 46.3 91 33 0 35.9 6.9 0 42.8
Šaukėnų 42.4 89 15.5 1.5 21.1 10.5 0 31.6
Tryškių 10.1 95.7 17.2 0 0 28.5 0 28.5
Iš viso: 185.5 89.1 139.1 1.5 203.5 106.6 0 310.1
Į viršų