Mažmeninės kainos

Apvaliosios medienos pardavimas šalių susitarimu

Pardavimas pagal sutartis

Aukcionas

Didžiausi medienos skolininkai

Parduodamos apvaliosios medienos kainos ir kiekiai

VĮ KURŠĖNŲ MIŠKŲ URĖDIJOS miškų plotai, kuriuose vykdoma medienos ruoša bei iš kurių mediena yra patiekiama ES rinkai

Miško plotai

Rinkai pateiktos medžių rūšys

Parduodamo produkto tipas[1]

Sąskaitose-faktūrose ir važtaraščiuose nurodomas žymėjimas

Patikėjimo teise valdomi miškai (21677 ha); miškai rezervuoti nuosavybės teisių atstatymui (1851 ha). LR Vyriausybės nutarimas Nr. 454; 2006-05-17; Nr. 519; 2012-05-09 , kuriais buvo patvirtinti VĮ Kuršėnų miškų urėdijos patikėjimo teise valdomi miškai.

 

 

 

 

 

Paprastasis ąžuolas (Quercus robur)

4403 91 10

PJ-Ą

Beržas (Betula spp.)

 

 

 

4403 99 51

PJ-B

4403 99 59

PP-B

4403 99 59

FN-B

Paprastasis uosis (Fraxinus excelsior)

4403 99 95

PJ-U

Paprastoji eglė (Picea abies)

4403 20 11

PJ-E

4403 20 19

PP-E

Paprastoji pušis (Pinus sylvestris)

4403 20 31

PJ-P

4403 20 39

PP-P

Juodalksnis (Alnus glutinosa)

4403 99 95

PJ-J

4403 99 95

PP-J

4403 99 95

FN-J

Drebulė (Populus tremula)

4403 99 10

PJ-D

4403 99 10

PP-D

Baltalksnis (Alnus incana)

4403 99 95

PJ-D

4403 99 95

PP-D

Paprastoji eglė (Picea abies), paprastoji pušis (Pinus sylvestris)

4403 20 99

PM-Sp

Beržas (Betula spp.), juodalksnis (Alnus glutinosa), drebulė (Populus tremula), baltalksnis (Alnus incana)

4403 99 95

PM-Lp

Paprastasis ąžuolas (Quercus robur), paprastasis uosis (Fraxinus exelsior), paprastasis klevas (Acer platanoides), beržas (Betula spp.).

4403 99 95

ML I

Juodalksnis (Alnus glutinosa), paprastoji pušis (Pinus sylvestris), blindė (Salix caprea).

4403 99 95

ML II

Drebulė (Populus tremula), baltalknis (Alnus incana), mažalapė liepa (Tilia cordata), paprastoji eglė (Picea abies).

4403 99 95

ML III

Paprastasis ąžuolas (Quercus robur), paprastasis uosis (Fraxinus exelsior), paprastasis klevas (Acer platanoides), beržas (Betula spp.), juodalksnis (Alnus glutinosa), paprastoji pušis (Pinus sylvestris), blindė (Salix caprea), drebulė (Populus tremula), baltalknis (Alnus incana), mažalapė liepa (Tilia cordata), paprastoji eglė (Picea abies), paprastasis lazdynas (Corylus avellana).

4401 10 00

KA arba „Kirtimo atliekos“[1] Kaip apibrėžta Bendro Nomenklatūrų dokumento I priede (EEB) Nr. 2658/87