Pagal degumą urėdijos miškai pasiskirstę šitaip: didelio degumo – 27 %, vidutinio – 26 % ir mažo – 47 %. Miškus tektų laikyti nelabai degiais (vidutinis II,2 degamumas), gaisrų kilimo pavojų nulemia meteorologiniai ir klimatiniai veiksniai. 2011 metais urėdijoje gaisrų nebuvo, o 2010 metais kilo vienas gaisras 0,15 ha plote, priežastis – pavasarinis žolės deginimas. Priešgaisrinės juostos, dėl sunkiai pravažiuojamų augaviečių pavasarį, atnaujinamos iš rudens.

Miškų apsaugai nuo gaisrų sudarytas priešgaisrinis operatyvinis planas, suderintas su rajonų priešgaisrinėmis tarnybomis. Suformuotos pagrindinė (Gedinčiuose) ir rezervinė (Šaukėnuose) gaisrų gesinimo komandos. Girininkijos bei priešgaisrinės komandos aprūpintos inventoriumi: priešgaisrinis automobilis GAZ-66, traktorius MTZ su 6 t vandens cisterna, automobiliai Toyota Hilux ir Mitsubishi L200, motopompa, motopjūklai, ugnies plaktuvai ir kt. Gaisrams palankiu laikotarpiu organizuojamas centro bei girininkijų darbuotojų budėjimas.